El meu col·le es mou (part primera)

“Pas a Pas, camins escolars Xàbia” és un projecte amb el que volem facilitar que els xiquets vagen caminant a escola perquè és millor per a la seua salut, més segur, més divertit i millor per al medi ambient.

Volem recuperar espais per a la infància, fer habitables els nostres carrers i aprendre a gaudir la ciutat com un espai de socialització. Per a aconseguir estos objectius, considerem que l’educació al voltant l’espai públic de qualitat, és el camí. Només així podrem convertir-nos, sense tindre en consideració l’edat, en ciutadans de ple dret, conscients i crítics amb l’entorn construït, respectuosos amb la comunitat i proactius en el moment de detectar carències i proposar millores.

El paper de l’escola en l’educació ambiental és, doncs, imprescindible ja que suposa un important focus de transmissió de pautes i valors necessaris per a construir i viure en un entorn sostenible. La introducció de l’arquitectura i l’urbanisme com a ferramenta del currículum escolar ajuda a establir les bases d’esta educació, relacionant les matèries diferent amb l’entorn i el desenvolupament d’una ciutadania activa i conscienciada.

D’una banda, partim de la convicció de que la metodologia del learning by doing (aprendre fent), fonamentada en la detecció i resolució de problemes des de l’experimentació pròpia i del consens amb la resta d’agents és la idònia. D’altra, considerem que el camí i l’entorn escolar son fonamentals a l’hora de descriure l’experiència infantil i el seu imaginari al voltant l’espai públic.

Des d’estes premisses, hem desenvolupat una acció mitjançant dos activitats en horari lectiu per tal de transformar l’entorn urbà del col·legi. Volem iniciar els estudiants en la cultura urbanística, en concret, en la mobilitat sostenible i en l’espai públic.