Condicions d’ús

Pas a pas Camins Escolars Xàbia, a través del domini pasapasxabia.com, facilita informació d'interés general del projecte Pas a pas.

Pas a pas Camins Escolars Xàbia realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor; no obstant això, no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

Pas a pas Camins Escolars Xàbia no es responsabilitza de l'accés o de l'ús dels continguts. De la mateixa manera, Pas a pas Camins Escolars Xàbia no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s'inclouen en pasapasxabia.com.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, la qual es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que se’ls aplique.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Pas a pas Camins Escolars Xàbia, podrà originar l'exercici de les accions que legalment procedisquen.

El tractament de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen a través del domini està subjecte a les disposicions establides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable. La persona interessada podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els térmens establits en la legislació aplicable.